VTVCab hủy kênh

Lãnh đạo VTVcab xin lỗi về việc thay đổi hàng loạt kênh quốc tế

Đào Bích |

Ông Bùi Huy Năm, Tổng Giám đốc VTVcab gửi lời xin lỗi khách hàng, đồng thời lý giải việc thay đổi một số kênh truyền hình nước ngoài là kế hoạch nằm trong chiến lược kinh doanh cung cấp dịch vụ trên đa màn hình của VTVcab.