VRG

VRG có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

Nam Dương |

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) - Công ty cổ phần được tổ chức vào ngày 12.1 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đã bầu HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 8 người. 

Thu nhập của gần 85.000 người lao động VRG tăng 13%

Nam Dương |

Do kết quả kinh doanh khả quan nên tiền lương và thu nhập bình quân của gần 85.000 CNVCLĐ của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) đều tăng, ước đạt hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020.

VRG sẽ tăng thu nhập bình quân của người lao động tối thiểu 5%/năm

Nam Dương |

TPHCM - Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) phấn đấu tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách bình quân từ 3-5%/năm, thu nhập của người lao động tăng tối thiểu 5%/năm.

Ủng hộ 5 tỉ đồng thực hiện Chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”

Nam Dương |

Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam ủng hộ Hội Nhà báo TPHCM 1,5 tỉ đồng làm công tác an sinh xã hội và 5 tỉ đồng cho Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương"

Chăm lo cho người lao động để đẩy mạnh thi đua yêu nước

Nam Dương |

“Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) cần tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, vì đây là lực lượng trực tiếp làm ra của cải, vật chất cho xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.