Vốn tái sản xuất

Doanh nghiệp cần thêm sự hỗ trợ về vốn cho phục hồi kinh doanh

Gia Miêu |

TPHCM - Doanh nghiệp đang cố gắng đẩy mạnh hoạt động sản xuất bù lại khoảng thời gian giãn cách nhưng việc tìm kiếm nguồn vốn cho kinh doanh vẫn đang gặp nhiều khó khăn.