Vốn rẻ cho doanh nghiệp

Ngân hàng được nới room, doanh nghiệp "mơ" vốn rẻ

B. Chương |

TPHCM - Nhiều ngân hàng đã được cấp thêm hạn mức tín dụng, điều này kỳ vọng sẽ có thêm nhiều kênh vốn rẻ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất.