virus gây bệnh trên tôm

Virus lạ trên tôm có gây nguy hiểm đến sức khỏe con người?

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu ngăn chặn loài virus mới có tên là Decapod iridescent virus 1 (DIV1) có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam.