Virus Corona biến chủng

Phát hiện biến chủng virus khiến COVID-19 lây nhanh hơn ở Mỹ

Thanh Hà |

Nghiên cứu về COVID-19 cho thấy virus SARS-CoV-2 đột biến và có khả năng liên quan tới việc đại dịch lây lan nhanh ở Mỹ.