Vinh Xuân Đài

Năm 2030, Vịnh Xuân Đài (Phú Yên) trở thành khu du lịch quốc gia

P.L |

Trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa-Du lịch Phú Yên 2018, sáng 26.4, tại công viên phía bắc TX Sông Cầu, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Vịnh Xuân Đài đến năm 2030.