Vĩnh Tân

Nhiệt điện Nghi Sơn 2 hoàn thành đốt than thành công tổ máy số 2

Minh Hạnh |

Dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 (xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) Tổng thầu và các nhà thầu liên doanh đã thực hiện thử nghiệm đốt than thành công tổ máy số 2 vào lúc 9h30 ngày 30.11.2021.

Gần 400 triệu đồng hỗ trợ lao động nghỉ hưu, phụ nữ sinh con

Hữu Long |

Đó là con số được tổ chức công đoàn tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 báo cáo tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Tại hội nghị, các công nhân được quyền dân chủ, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định...

Các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận: Đau đầu với hàng triệu mét khối tro, xỉ than

ĐÔNG ANH |

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, phải có đề án “đầu ra”, xử lý và tiêu thụ tro, xỉ than, mới cho phép vận hành. Yêu cầu với nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 là vậy, nhưng trên thực tế tại 2 nhà máy nhiệt điện than khác là Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, cũng không khỏi lo âu, khi đầu ra cho tro, xỉ than cũng bức bách không kém.