vinh danh nông nghiệp

Xây bảo tàng nông nghiệp 400 tỉ: Nhiều ý kiến đồng tình

TRẦN LƯU |

Các chuyên gia đồng tình về sự cần thiết khi xây dựng bảo tàng nông nghiệp 400 tỉ ở Vĩnh Long; nhưng lưu ý về cách làm, để đó không phải là một "bảo tàng chết".