vietcombank khai trương mỹ

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên khai trương văn phòng đại diện tại Mỹ

Lan Hương |

Đây là lần đầu tiên của một ngân hàng thương mại Việt Nam có văn phòng đại diện chính thức hiện diện tại thị trường Mỹ.