Việt Nam tụt hạng môi trường kinh doanh

Việt Nam lại tụt hạng môi trường kinh doanh, vẫn bị bỏ xa so với khu vực

PD (T/H) |

Môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt Nam xếp thứ 69/190 nền kinh tế, tụt 1 bậc dù điểm số có cao hơn năm trước.