Viện năng suất Việt Nam

Tháo gỡ “nút thắt”, thúc đẩy phong trào năng suất ở địa phương

Nam Dương |

Để phong trào năng suất chất lượng ở địa phương được hoạt động tích cực, hiệu quả và có chiều sâu thì vai trò của cơ quan quản lý là một trong những yếu tố then chốt.

Giải pháp nào nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp Việt

Duy Thiên |

Năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều lần so với các quốc gia trong khu vực. Thậm chí, so nước bạn Lào, chúng ta cũng chỉ đạt trên 80% so với năng suất của họ. Vì thế, để tăng trưởng kinh tế bền vững, mục tiêu lớn nhất với các doanh nghiệp Việt Nam lúc này là phải làm thế nào để nâng cao NSLĐ. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam - về vấn đề này. Ông Tuấn cho biết: