Viên chức trước khi bổ nhiệm

Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.