việc làm năm 2021

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thị trường lao động TPHCM năm 2021 ra sao?

NGỌC LÊ |

TPHCM - Năm 2021, Thành phố thực hiện biện pháp giãn cách xã hội nhiều giai đoạn đã tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế giảm sâu, thị trường lao động cũng ảnh hưởng nặng nề.

Năm 2021: Nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung ở trình độ nào?

Quỳnh Chi |

Theo kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu lao động qua đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), năm 2021, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các trình độ có sự khác biệt.