việc làm cho lao động

Tạo việc làm cho người lao động từng lầm lỡ

Văn Tùng |

Kịp thời kết nối, tạo việc làm cho lao động đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương không chỉ giúp họ sớm có thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn đẩy nhanh quá trình tái hoà nhập cộng đồng, xoá bỏ mặc cảm của những người từng một thời lầm lỡ.

Chuyển đổi số trong đào tạo nghề, giảm tỉ lệ thanh niên thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cứ 10 thanh niên thì có 1 người bị thất nghiệp. Do đó, nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục nghề nghiệp sẽ góp phần cải thiện khả năng làm việc và năng suất lao động của dân số trong độ tuổi lao động.