Vay vốn để trả lương cho lao động

Vay vốn để trả lương cho lao động, doanh nghiệp cần điều kiện gì?

phương dung |

Công ty tôi ở TPHCM, vì dịch COVID-19 nên đã phải ngừng hoạt động đã hơn 1 tháng. Tôi muốn vay vốn để trả lương cho nhân viên thì phải đáp ứng yêu cầu gì?