Văn kiện

Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Công đoàn Dầu khí

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác chuẩn bị, triển khai Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chuẩn bị cơ sở lý luận, thực tiễn tổng kết 40 năm đổi mới đất nước

Ái Vân |

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Chương trình KX 04/21-25 gắn liền với nhiệm vụ tổng kết 40 năm công cuộc đổi mới của đất nước và là chương trình đặt nền móng rất quan trọng để chúng ta chuẩn bị những cơ sở lý luận và thực tiễn, bổ sung hoàn thiện về cương lĩnh xây dựng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tại mốc quan trọng Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII

THEO TTXVN |

Ngày 8.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; thảo luận, cho ý kiến hoàn chỉnh dự thảo lần cuối các văn kiện, chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 14, Khóa XII xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tiếp thu, hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng

THEO TTXVN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị về tiếp thu ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII.

Văn kiện Đại hội XIII: Quán triệt bài học dân là gốc, nhân dân là trung tâm

Ái Vân |

Một trong những bài học sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đó là quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Dự thảo báo cáo tổng kết chiến lược phát triển KTXH trình Đại hội XIII

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 trình Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng cách nào?

Vương Trần |

Toàn bộ dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đang được đăng tải rộng rãi, lấy ý kiến nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh: Đưa Kon Tum phát triển bền vững

THANH TUẤN |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhấn mạnh việc đưa Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, trên tinh thần dân chủ, đổi mới.

Mỹ ngăn chặn máy bay Tu-214 Nga thực hiện các chuyến bay quan sát

Phong Lâm |

Mỹ ngăn chặn việc chiếc Tu-214ON mới của Nga thực hiện chuyến bay quan sát theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Việt Nam – Nhật Bản ký 4 văn kiện hợp tác

Hạ Anh |

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến việc ký kết 4 văn kiện sau cuộc hội đàm.