Văn hóa phi vật thể

Nghề làm nước mắm Phú Quốc sắp nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đây là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Quốc, bảo vệ quyền lợi cho ngành nghề truyền thống đặc sắc không chỉ của Kiên Giang mà còn của cả nước.

Di sản văn hóa phi vật thể như là tài nguyên

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ |

Một trong những thách thức trong xã hội hiện đại, khi mà sự phát triển của công nghệ số khá mạnh mẽ với nguy cơ xóa nhòa những bản sắc văn hóa trên thế giới, các “hệ sinh thái” văn hóa có thể biến thành sa mạc khô cằn trong đời sống tinh thần nhân loại. Và trên thực tế, nhiều cộng đồng đang ngày càng đánh mất bản sắc của mình.

Giữ các giá trị văn hóa truyền thống là cách bảo tồn bản sắc hiệu quả

Thanh Hải |

Việc giữ gìn các giá trị văn hóa phi vật thể, bảo vệ - tôn tạo các công trình văn hóa, di sản vật thể vừa đóng góp cho sự phát triển kinh tế du lịch, đồng thời có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến thế hệ trẻ về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Bộ trưởng Thiện không kham nổi đạo đức xuống cấp

LÊ THANH PHONG |

“Từ trước đến nay, cứ nói đến đạo đức là các cơ quan nói đã giao cho ngành Văn hoá rồi. Với tư tưởng như thế, cứ vứt ra và bảo “đó là việc của các anh, hãy làm đi”, như vậy vấn đề xuống cấp đạo đức này còn chưa khắc phục được. 

Để giới trẻ không “quay lưng” với âm nhạc truyền thống

HƯƠNG MAI |

“Tinh hoa nhạc Việt” là một trong những dự án âm nhạc truyền thống đầu tiên hướng đến đối tượng là sinh viên do Cung Thanh niên Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy âm nhạc dân tộc tổ chức.