Vải thiều không hạt

Giá vải thiều không hạt cao gấp hơn 10 lần vải thường

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Sau 3 năm thử nghiệm, vải thiều không hạt Lục Ngạn đã cho thu hoạch bước đầu, giá bán khoảng 200.000 đồng/kg, cao gấp hơn 10 lần vải thường.

Bắc Giang trồng thử nghiệm thành công vải thiều không hạt

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Sau 2 năm thử nghiệm, năm nay một số cây vải thiều không hạt đã đậu quả, cho quả to, màu sắc đẹp, cùi dày và có vị ngọt, giòn rất đặc trưng.