Vạch mặt những kẻ lừa đảo

Cần vạch mặt những kẻ lừa đảo

LÊ THANH PHONG |

Tổ chức gọi là “Hội Thánh của Đức Chúa trời” đã vươn vòi ra khắp các tỉnh, từ Hải Phòng đến Hà Nội, rồi TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, lan nhanh như một loại virus. Tạm gọi là một tổ chức, vì không thể coi đây là một tôn giáo.