Vaccine COVID-19 tăng hạn

Vì sao Quảng Trị hoả tốc thu hồi tờ trình không sử dụng vaccine COVID-19 tăng hạn?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau 1 ngày ban hành tờ trình gửi Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin không sử dụng vaccine COVID-19 tăng hạn, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản hỏa tốc xin thu hồi.

Quảng Trị xin không dùng lô vaccine COVID-19 tăng hạn, đề nghị Bộ Y tế thu hồi

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xin không sử dụng lô vaccine COVID-19 tăng hạn và đề nghị Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thu hồi.