Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an

Lễ hạ quốc kỳ kết thúc hai năm nhiệm kỳ của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an

Thanh Hà |

Lễ hạ quốc kỳ đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021 diễn ra ngày 31.12.2022, giờ địa phương. 

Việt Nam chủ trì cuộc họp nhóm nước Ủy viên không thường trực HĐBA

Khánh Minh |

Ngày 25.11, Việt Nam chủ trì, cùng Na Uy và Nam Phi đồng tổ chức Cuộc họp giữa 10 nước Ủy viên không thường trực đương nhiệm (E10) và 5 nước mới trúng cử Ủy viên không thường trực (I5) Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Việt Nam bắt đầu hoạt động chính thức ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Ngọc Vân |

Ngày 2.1, Việt Nam bắt đầu các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York.

Việt Nam sẽ xứng đáng là đối tác tin cậy vì hoà bình bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021: "Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững".