Uỷ ban Xã hội

Xã hội hoá y tế ở "nút tạm dừng", mua sắm trang thiết bị gần như đóng băng

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ, tiến trình xã hội hoá trong lĩnh vực y tế hiện nay đang đặt ở "nút tạm dừng", các hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh toàn ngành gần như đóng băng, không dám triển khai.

Cơ sở y tế tư nhân có được quyền tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh?

Nhóm PV |

Thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Ủy ban Xã hội thấy rằng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội. Do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về giá.