Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai nhận thêm nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - tham gia Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bậc học giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi, sẵn sàng cho việc học tập suốt đời và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ sớm, từ xa.

Thủ tướng là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo

PHẠM ĐÔNG |

Theo quyết định 154/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 – 2026.