Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Còn bao nhiêu đất của Vũ “nhôm” cần thu hồi?

TỔ PV MIỀN TRUNG |

Trong số 9 dự án có quy mô lớn, 32 nhà công sản mà Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ đạo kiểm tra năm 2017 và sau đó là chuyển cơ quan điều tra, phần lớn được cho là thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến ông Vũ “nhôm”. 

Hãy xem lại “quy trình đúng” thưa Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

ĐÀO TUẤN |

Chỉ ngay sau khi Giám đốc sở 30 tuổi bị xóa tên đảng viên, báo chí tiếp tục phát hiện một trường hợp gần như “sao y bản chính”.

“Nâng đỡ không trong sáng” phải được đưa ra ánh sáng

LÊ THANH PHONG |

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về một loạt cán bộ sai phạm được công bố ngày 16.12 thêm một lần nữa cho thấy quyết tâm làm trong sạch đội ngũ đảng viên, cán bộ lãnh đạo của Đảng.