Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Xem xét cách chức, giáng cấp bậc hàm từ Đại tá xuống Trung tá với 1 quân nhân

Bảo Nguyên |

Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét thi hành kỷ luật theo hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức và giáng cấp bậc quân hàm từ Đại tá xuống Trung tá 1 quân nhân.

Đề nghị cách chức chỉ huy 3 sư đoàn, tước danh hiệu 7 quân nhân

Vương Trần |

Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cách chức chức vụ chỉ huy sư đoàn đối với 3 trường hợp.

Đề nghị tước danh hiệu quân nhân 14 người, khai trừ đảng 2 trường hợp

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 16 quân nhân vi phạm pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 12 quân nhân

THEO CHINHPHU.VN |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 12 quân nhân. Trong đó đề nghị kỷ luật về Đảng: Cảnh cáo 2, cách chức 2; kỷ luật quân đội: Tước quân hàm sĩ quan 1, cách chức 3 và tước danh hiệu quân nhân 4.

UB Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 4 tổ chức đảng, 23 đảng viên

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 4 tổ chức đảng trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và thi hành kỷ luật về Đảng đối với 23 đảng viên.

Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 6 đảng viên, 8 quân nhân

T.VƯƠNG |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về đảng đối với 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; đề nghị thi hành kỷ luật đối với 8 quân nhân.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị khai trừ 5 đảng viên

Vương Trần - Cao Nguyên |

Trong 10 đảng viên, quân nhân có vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị khai trừ 5 đảng viên, tước danh hiệu quân nhân với 7 cán bộ, giáng cấp bậc quân hàm với 2 người, cách tất cả các chức vụ một cán bộ.