Ủy ban Biên giới Quốc gia

Ngoại giao chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc

Thanh Hà |

Biên giới lãnh thổ là một vấn đề thiêng liêng, luôn được dân tộc ta coi trọng, bảo vệ và công tác biên giới lãnh thổ là bộ phận của ngành ngoại giao trong nhiều năm qua.