ưu đãi nhà giáo

Hiệu trưởng không đứng lớp có được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Cán bộ quản lý giáo dục, trong đó bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không đứng lớp thì có được hưởng phụ cấp ưu đã nhà giáo không?