Ung thư chữa khỏi được không

Mắc bệnh ung thư có phải án tử? “Biệt dược” nào để chữa bệnh ung thư?

Hồng Nhật - Kim Nhung |

“Lúc đầu khi mới phát hiện bệnh ung thư, tôi cảm thấy hoang mang, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, mình còn quá nhiều thứ để phải cố gắng, còn gia đình, còn tương lai ở phía trước để mình cần phải vượt qua”- một người chiến thắng bệnh ung thư chia sẻ.