Ủng hộ chống dịch covid19

Bộ Y tế tiếp nhận ủng hộ trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19

Đức Vân |

Ngày 21.4, Bộ Y tế đã tiếp nhận 100.000 khẩu trang cùng nhiều trang thiết bị y tế do các đơn vị ủng hộ để phòng chống dịch bệnh COVID-19.