Ứng dụng khai báo y tế điện tử

Vì sao nên khai báo y tế điện tử thay vì khai báo trên giấy?

Thế Lâm |

Khai báo y tế điện tử đã được áp dụng trên địa bàn TPHCM từ ngày 26.4. Tuy nhiên, đối với nhiều cơ sở, doanh nghiệp, siêu thị, điểm giao dịch…, hiện việc khai báo y tế vẫn đang áp dụng khai trên giấy.

Đề xuất khai báo y tế điện tử toàn TPHCM có gì mới?

Thế Lâm |

Ứng dụng khai báo y tế điện tử trên toàn địa bàn TPHCM vừa được Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề xuất triển khai áp dụng từ ngày 24.6 tới nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.