Ứng dụng của AI

Trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống hiện đại cũng phải đi làm... nông dân

Yến Hồng |

Triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp sẽ là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia.

Trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống hiện đại: "Bác sĩ" AI

Khánh Ly |

Ngành công nghiệp số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong y học hiện đại.