Ứng dụng BHXH số

Hơn 2 triệu người đăng ký ứng dụng VssID-BHXH số

Hữu Long |

Sáng 19.4, tại TP.Đà Nẵng, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại, hướng đăng ký tài khoản giao dịch điện tử để sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số. BHXH Việt Nam cho biết sau hơn 2 tháng triển khai VssID- BHXH số, đã có hơn 2 triệu người đăng ký sử dụng ứng dụng này.