Ùn tắc ở cửa khẩu

Giải phóng sớm nhất lượng xe ùn ứ ở các cửa khẩu Quảng Ninh, Lạng Sơn

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, để giải phóng sớm nhất lượng xe ùn ứ ở các cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn, các địa phương này được quyền thông báo gửi các địa phương, doanh nghiệp khác không đưa hàng hóa đến.