UBND xã Triệu Sơn

Loanh quanh quả trứng, con gà...

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Cách đây 15 năm, hưởng ứng chương trình giãn dân, lập làng sinh thái của chính quyền cấp tỉnh, hàng trăm gia đình của 5 xã vùng cát ven biển huyện Triệu Phong (Quảng Trị), đã đến nơi ở mới thuộc xã Triệu Sơn cùng huyện “khẩn đất, lập làng”.