UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội Tp

TPHCM sẽ thí điểm tự chủ thu nhập cho công chức?

KH |

Chiều 26.10, Bộ Tài chính làm việc với Thành uỷ, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM để thảo luận nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển TPHCM.