UBND tỉnh Nam Định

Nam Định xây Bệnh viện Đa khoa tỉnh gần 1.500 tỉ đồng

TRUNG DU |

Nam Định - Ngày 22.11, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ ký kết hợp đồng thi công Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên cơ sở điều chỉnh Dự án Bệnh viện Đa khoa cấp vùng quy mô 700 giường.

Sai sót quá trình làm thủ tục nghỉ hưu gây thiệt hại cho lao động

ANH THƯ |

UBND tỉnh Nam Định thông tin về trường hợp người lao động bị ảnh hưởng đến quyền lợi khi xảy ra sai sót trong quá trình làm thủ tục nghỉ hưu.