UBND huyện Long Thành

Siết chặt quy định, xử lý đầu cơ đất đai để trục lợi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đang siết chặt các quy định, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, tại vùng dự án sân bay Long Thành, đồng thời chỉ đạo địa phương và ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp, hành vi đầu cơ đất đai để trục lợi bất hợp pháp gây khó khăn phức tạp cho công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư dự án này.