Twice gia hạn hợp đồng

Tất cả thành viên Twice tiếp tục gia hạn hợp đồng với JYP

DIỆU HUYỀN |

Nằm ngoài dự đoán, khả năng cao Twice vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop trong những năm sắp tới.