Tuyên ngôn đảng cộng sản

Đấu tranh chống các trào lưu phủ nhận giá trị Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

BTS |

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay.”