Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông

Tăng cường kết nối mạng lưới xe buýt với đường sắt đô thị là rất cần thiết

Phạm Đông |

Theo các chuyên gia giao thông, việc điều chỉnh lại các tuyến buýt bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu kết nối, trung chuyển hành khách giữa hệ thống xe buýt với tuyến đường sắt đô thị là việc làm cần thiết, cần sớm triển khai thực hiện.

Hà Nội thông qua phương án vay lại cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phạm Đông - Anh Thư |

HĐND TP.Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; cùng với phương án vay tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.