Tuyển dụng bù lao động

Doanh nghiệp tuyển dụng bù lao động sau Tết

Nam Dương - Bảo Hân |

Sau Tết, do một bộ phận công nhân (CN) vẫn chưa quay trở lại làm việc khiến các công ty (Cty) phải tuyển dụng bù để đảm bảo nhu cầu sản xuất.