Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore

Singapore sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới

H.Liên |

Chiều 25.4, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Cung Istana - trụ sở Nhà nước và Chính phủ Singapore.