Túp lều nát

LD 21202: 2 đứa trẻ co ro trong túp lều nát với tấm di ảnh mẹ

Hồng Phúc |

Ngồi cạnh tấm di ảnh của mẹ được đặt trên nền nhà, hai anh em Quyến, Kim vẫn không tin rằng mẹ đã mất. Bên ngoài trời mưa, trong túp lều nát, hai anh em đều ướt nhẹp...