Tuổi thọ của người Việt

Những thói quen trong ăn uống làm giảm tuổi thọ của người Việt

Hồng Nhật (T/H) |

Thói quen ăn uống và sinh hoạt không đúng cách sẽ gây ra những hê lụy rất lớn cho sức khỏe và làm giảm tuổi thọ của con người.