Tuần lễ biển và hải đảo

Đà Nẵng: Hơn 1.000 học sinh sinh viên tham gia Ngày hội Bảo vệ môi trường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 2.7, Ngày hội Bảo vệ môi trường do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thu hút hơn 1.000 học sinh sinh viên tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tham gia.

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.