tuần lễ áo dài Việt Nam

100 % CĐCS ngành giáo dục Khánh Hòa hưởng ứng Tuần lễ Áo dài

Phương Linh |

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021, nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa phát động đoàn viên, người lao động trong khối thực hiện mặc áo dài khi đi làm, đi tham gia các hoạt động cộng đồng.

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: Hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam"

Trần Kiều |

Ngày 6.3, tại các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ đồng loạt mặc áo dài đi làm