Tư vấn viên chuyên nghiệp

Manulife Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp tôn vinh 35 Tư vấn viên xuất sắc

Ngoan Nguyễn |

Manulife Việt Nam đã tổ chức lễ tốt nghiệp đầu tiên và trao chứng chỉ quốc tế Master Financial Advisor (MFA) cho 35 tư vấn viên xuất sắc hoàn thành chương trình và được Hiệp hội huấn luyện hàng đầu thế giới LIMRA chứng nhận MFA.