Tủ sách yêu thương

"Tủ sách yêu thương" nuôi lớn những ước mơ

HUYỀN ANH |

Ở Tân Đệ, mỗi quyển sách, bộ sách cũ được bọc lại gọn gàng, sạch sẽ và gửi đến "Tủ sách yêu thương" như truyền thêm sức mạnh cho con em người lao động trên con đường viết lên ước mơ tri thức.