Tự đặt tên đường

Người dân Hà Nội xóa tên tự phát "đường Huyndai" trên biển hiệu quảng cáo

Trần Kiều - Hoa Lê |

Sau khi UBND quận Hà Đông yêu cầu xử lý đối với những tên đường, phố tự phát, nhiều hộ gia đình đã chủ động che, xoá tên "đường Huyndai" trên biển quảng cáo.

Con đường 10 làn mang tên "Ngô Minh Dương” đã "biến mất" trên Google Maps

Huyên Nguyễn - Phan Anh |

Tên đường "Ngô Minh Dương" hiện đã "biến mất" trên Google Maps.